Generelt om autorisation

1. INTRODUKTION

Der findes en række krav som skal opfyldes, førend godkendelse af autorisation kan opnås. Der drejer sig primært om uddannelsens omfang og indhold.

Nedenfor finder du en guide, som giver dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på under din autorisationsproces. Vi anbefaler, at du læser denne igennem og eventuelt finder supplerende informationer ved Psykolognævnet og den tilhørende [hjemmeside].


2. UDDANNELSENS OMFANG

Varighedskriteriet for opnåelse af autorisation er beregnet til 2 års fuldtidsbeskæftigelse (med min. 30 timer pr uge), og der er forskel på, hvordan dine arbejdstimer udregnes alt efter, om du er ansat eller selvstændig/privatpraktiserende.

Som ansat gælder det, at 30 timer eller mere ugentligt medregnes som fuldtidsbeskæftigelse, men har du mindre end 30 timer ugentligt, omregnes dine arbejdstimer som følgende:


Hvis du arbejder i privat praksis tæller én konfrontationstime (dvs. en privat konsultation) for to arbejdstimer og en fuldtidsbeskæftigelse defineres som en arbejdstid på minimum 1200 timer over en etårig periode svarende til 40 ugers arbejde á 30 timer. Hvis du har færre timer, omregnes disse som følgende:


2.1 Minimumskrav ved ansættelsesforhold

Du skal være opmærksom på, at der findes et minimumskrav til ansættelsesforhold, hvor ansættelsesforhold, selvstændig virksomhed eller ulønnet arbejde kun medregnes, hvis det enkelte arbejdsforhold har haft en varighed af minimum 5 måneder.

Sammenhængende fraværsperiode på mere end 8 uger fratrækkes opgørelsen af arbejdsperioden.


3. UDDANNELSENS INDHOLD

3.1 Arbejdsopgaver

Det psykologfaglige arbejde inddeles i to hovedområder, hhv. udredning og intervention. Der er følgende krav til hovedområderne:


Ligeledes skal der opnås erfaring med målgruppen individ samt mindst én af følgende målgrupper: gruppe eller organisation. Der er følgende krav til målgrupperne:


Hvis du vil vide mere om, hvordan hovedområder og målgrupperne defineres, så læs mere under registrering af dit praktiske virke eller på Psykolognævnets hjemmeside.


3.2 Supervision

Det er vigtigt, at din psykologfaglige udvikling og erfaring i dit praktiske virke understøttes af supervision, som skal være modtaget på netop dit praktiske virke med hovedområderne udredning og intervention. Supervisionen er dog ikke nærmere defineret mht. fordeling af supervisionstimer på hhv. udredning eller intervention.

Omfanget af supervision er følgende:


Endvidere skal du være opmærksom på, at gruppesupervision har en omregningsfaktor set i forhold til det reelle antal supervisionstimer, modregnet som følgende:


Du skal være opmærksom på, at deltagere hentyder til supervisander, eksl. supervisor.

Gruppesupervision bør som udgangspunkt være med et flertal af supervisander med psykologfaglig baggrund (dvs. uddannet Cand. Psych eller Cand. Pæd. Psych), men hvis flertallet er af anden faggruppe/anden faglig baggrund, medregnes supervisionen kun efter en konkret vurdering hos Psykolognævntet.

Der gælder slutteligt følgende regler for supervisionsforløb: