Vis som liste med avancerede funktioner
...
Anne Engholm Hedegaard

8220 Brabrand

psykolog@annehedegaard.dk

Grupper, Individer, Psykodynamisk, Forsvarsmekanisme, Klinisk psykologi, Modstand, Overføring, Psykodynamisk, Supervision, Tilknytning, Modoverføring, Parallelprocesser, Brabrand,
...
Birgitte Ørnstrup

kontakt@birgitteornstrup.dk

Grupper, Individer, Organisationer, Neuroaffektiv, Intervention, Mentaliseringsbaseret terapi, Systemisk, Sandplay, Børnepsykologi, Forældreskab, Terapeutiske færdigheder, Tidlig indsats, Traumebehandling,
...
Christian A. Stewart-Ferrer

5000 Odense C

christian@tidenspsykologer.dk

Grupper, Individer, Organisationer, Emdr, Systemisk-narrativ, Metakognitiv terapi, Kognitiv terapi, Art (accelerated resolution therapy), Aspergers syndrom, Pda (pathological-demand-avoidance), Unge, Autisme, Alkoholisme, PTSD, Børn, Depression, ADHD, Angst, Odense C,
...
Ditte Jeppesen

2300 København

ditte.jeppesen@cfh.ku.dk

Grupper, Individer, Organisationer, Kognitiv adfærdsterapi, Neurokognitive vanskeligheder, Børneneuropsykologiske diagnoser, Testning testbatterier, København,
...
Kenno Simonsen

kennosimonsen@hotmail.com

Grupper, Individer, Psykodynamisk, Kognitiv adfærdsterapi, Metodetræning,
...
Lene Kiel Jespersen

5500 Middelfart

lene.kiel.jespersen@gmail.com

Grupper, Individer, Psykodynamisk, Kognitiv adfærdsterapi, Emdr, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Udbrændthed, Børnepsykologi, Emotionelle forstyrrelser, Familieterapi, Handikap, Pædagogisk psykologi, Stress, Sorgbehandling, Traumebehandling, Middelfart,
...
Linda Levin Pedersen

5500 Middelfart

Info@psykologlindalevin.dk

Grupper, Individer, Psykodynamisk, Kognitiv adfærdsterapi, Sandplay, Systemisk, Neuroaffektiv, Interventionsmuligheder, Unge, Behandling, Familiemønstre, Klinisk psykologi, Børn, Middelfart,
...
Line Neustrup

8000 Aarhus

line@lineneustrup.dk

Grupper, Individer, Eksistentiel, Eksistentiel psykoterapi, Aarhus,
...
Malene Kaae

2000 Frederiksberg

kontakt@psykolog-frederiksberg.dk

Grupper, Individer, Psykodynamisk, Kognitiv adfærdsterapi, Angst, Eksponering, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Compassionfokuseret terapi, Seksuelle overgreb, Traumebehandling, Sorgbehandling, Tilknytningsproblemer, Frederiksberg,
...
Marie Tolstrup

1363 København K

kontakt@psykologmarietolstrup.dk

Grupper, Individer, Kognitiv adfærdsterapi, Metakognitiv terapi, ADHD, Adfærd, Angst, Supervision, Tvangstanker, Forældreskab, Behandling, Autisme, Aspergers syndrom, København K,
...
Michael Bruun

1570 Kobenhavn

mb@psykologgruppen.dk

Grupper, Individer, Organisationer, Psykodynamisk, Akut belastningsreaktion, Coping, Debriefing, Døden, Flashback, Forsvarsmekanisme, Katastrofetanker, Psykodynamisk, Overlevelsesstrategier, Faldgruber, Kobenhavn,
...
Nicolai Siersted

6000 Kolding

psykolog@nicolaisiersted.dk

Grupper, Individer, Psykodynamisk, Mentaliseringsbaseret terapi, Objektrelationsteori, Tilknytningsteori, Prolonged exposure, Psykoterapi, Udredning, Personlighedsforstyrrelser, Gruppeterapi, Kognitiv testning, Tilknytning, Skizofreni, PTSD, Personlighed, Gruppedynamik, Kolding,
...
Nina Madsen Sjö

2100 København Ø

info@ninamadsensjo.dk

Grupper, Individer, Børneneuropsykologi, ADHD, Børn, Evidensbaseret, Differentialdiagnostiske overvejelser, Litteratursøgning, Psykometriske egenskaber, Interventionsmuligheder, Wisc, Eksekutive funktioner, Hjerneskade, København Ø,